شناخت اجزاي بالابرها و آسانسورهاي هيدروليک

شناخت اجزاي بالابرها و آسانسورهاي هيدروليک
در اين مطلب در نظر داريم ضمن معرفي اجزاي مختلف آسانسورهاي هيدروليک نسبت به تشريح مشخصات فني و الزامات هر يک از اجزاي آن اقدام نماييم.
طرح ذيل نمايانگر محل قرارگيري اجزاي اصلي سيستم بالابر هيدروليکي مي باشد.

جک هيدروليک
1- جک يک مرحله اي Single stage
جک هاي يک مرحله اي عمدتاً بدليل هزينه کم، بيشترين کاربرد را دارند.
2- جک چند مرحله ای (تلسکوپی ) Telescopic
در مواردي که در خصوص حفر چاه براي نصب جک محدوديت وجود داشته و يا طول تراول زياد مي باشد از جک چند مرحله اي استفاده مي گردد. عموماً هزينه تأمين جک چند مرحله اي بسيار زياد مي باشد. معمولاً جک هاي تلسکوپي در دو نوع دو مرحله اي و سه مرحله اي توليد مي گردند. در برخي پروژه ها که طول مسير حرکتي طولاني مي باشد به علت محدوديت هاي ناشي از حمل و نقل و جايگذاري جک در چاهک آسانسور، جک هاي يک مرحله اي به صورت دو تکه توليد و در محل پروژه بهم متصل مي گردند.
اجزاي اصلي جک هيدروليک
اجزاي اصلي جک هيدروليک عبارتند از سيلندر، پيستون و صفحات نگهدارنده و پکینگها و گرد گیر ها

 

 

سيلندر
به استوانه اي که بخش خارجي جک را تشکيل مي دهد سيلندر گويند. سطح داخلي سيلندر بايستي بسيار صاف و صيقلي بوده ( البته بستگی به نوع جک نیز دارد)و سطح خارجي آن بايستي در برابر فشارهاي وارده و همچنين خوردگي ناشي از رطوبت محيط بسيار مقاوم باشد. در يک سيستم هيدروليک نيرو توسط پيستون به طور مستقيم يا غيرمستقيم به کابين آسانسور منتقل مي شود.
براي بالابرهاي هيدروليک تا ظرفيت 30 تن از آسانسور جک مستقيم از بغل و يا از زير يک مرحله استفاده مي شود. براي آسانسورهاي با ظرفيت بالاتر و طول حرکت بيش از 30 متر از جک بغل غيرمستقيم با چند استيج (stage) استفاده مي گردد. طول هر استيج نيز حداکثر 5.5 متر مي باشد. قطعات جک به هنگامي که به داخل هم جمع شده يا خارج مي شوند بايد به صورت هماهنگ عمل نموده، در غير اين صورت به کابين ضربه و شوک وارد مي شود.

پيستون
به استوانه اي که در داخل سيلندر قرار گرفته و با تغيير فشار روغن موجب حرکت کابين مي گردد، پيستون گويند. پيستون مي بايست ساختمان بسيار دقيق و صيقلي داشته ( البته به نوع جک نیز بستگی دارد )و در برابر فشارهاي ناشي از بارهاي استاتيکي و ديناميکي داراي مقاومت کافي باشد.

 

پکینگ
پکینگها وظیفه ابندی بین جک و پیستون را دارا می باشد که مانع خروج روغن و افت فشار می گردد که البته بستگی به محل قرار گرفتن و نوع جک فرق می کنند و معمولا از جنس پلاستیک و رزین می باشد

 

صفحات نگهدارنده plate
به صفحات ضخيم و مقاوم که بسته به نوع جک در زير يا بالاي جک قرار گرفته و وظيفه انتقال فشارهاي وارده از بارهاي استاتيکي و ديناميکي به سازه ساختمان را دارد صفحات نگهدارنده گويند.

پاوريونيت
بالابرهاي هيدروليکي توانايي به حرکت درآوردن کابين را از بخش نسبتاً کوچکي به نام پاوريونيت دريافت مي کنند. پاوريونيت جعبه فلزي محکمي است که متعلقات بسياري در داخل و بر روي آن تعبيه شده است. پاوريونيت در بخش هاي ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد:
o محفظه روغن Tank
o گروه شيرها Valves
o موتور و پمپ هيدروليک Motor pump
o لوازم و تجهيزات Accessory

 

انواع پاوريونيت
پاوريونيت بطور کلي داراي دو نوع ذيل مي باشد:
در نوع اول موتور در بيرون از سطح روغن تعبيه شده و در برخي موارد نيز موتور در داخل سطح روغن تعبيه مي گردد. در انواع پاوريونيت اصول عملکرد يکسان مي باشد.

محفظه روغن
بخش ديگري که داخل پاوريونيت قرار دارد محفظه کوچکي است که وظيفه آن کاهش نوسان در فشار و حجم روغن و نيز جلوگيري از ايجاد سروصدا و حرکت ضربه اي روغن در داخل سيستم، لوله ها و اتصالات مي باشد. بايستي توجه داشت که جهت گردش موتور الکتريکي و پمپ در عملکرد جهت گردش موتور الکتريکي و پمپ در عملکرد اين سيستم بسيار مؤثر بوده، به همين دليل در راه اندازي اوليه موتور و پمپ الکتريکي به جهت گردش آن بايستي توجه گردد. راه اندازي موتور برقي از نوع ستاره يا ستاره مثلث بوده و پمپ هاي هيدروليکي عموماً از نوع مارپيچي مي باشند. بعلت اصطکاک در داخل لوله هاي هيدروليک و همچنين خمش هاي لوله، رعايت برخي از اصول ابتدائي در لوله کشي الزامي مي باشد. درواقع بايستي سعي گردد که طول لوله هاي هيدروليکي را به حداقل رسانده و به منظور جلوگيري از ايجاد ارتعاش و سروصدا استفاده از بست به فواصل يک متري اهميت خاصي دارد. در صورتيکه مجبور به استفاده از لوله هايي به شکل نيم دايره باشد بايستي تمام مساعي بکار گرفته شود تا شعاع گردش لوله که به قطر لوله بستگي دارد به اندازه کافي بوده تا اصطکاک و ارتعاشات داخل آن به حداقل ممکن برسد. ابعاد محفظه برحسب ظرفيت و سرعت بالابر متفاوت بوده و هر يک از سازندگان بالابرهاي هيدروليکي در حدود پنج الي شش نوع ابعاد مختلف محفظه پاوريونيت را طراحي و توليد مي نمايند. حداقل ظرفيت پاوريونيت 50 ليتر در دقيقه مي باشد. پاوريونيت بايستي بر روي پايه اي سوار بوده تا امکان نفوذ رطوبت مقدور نبوده و تخليه روغن به سهولت انجام پذيرد. محفظه بايستي داراي رنگ ضدزنگ بوده و با توجه به اهميتي که تميزي روغن هيدروليک دارد بايستي درب محکم باشد. بعلت حجم زياد و سنگيني پاوريونيت، قلاب هايي در طرفين پاوريونيت نصب شده تا حمل و نقل آن بسهولت انجام پذيرد. در داخل محفظه روغن پاوريونيت، پره هاي داخلي تعبيه شده تا از ارتعاش و ايجاد سروصداي بيش از حد جلوگيري شده و همچنين مانع کف کردن روغن برگشتي گردد. علاوه بر تمهيدات ياد شده، استقرار پاوريونيت بر روي ضربه گيرهاي لاستيکي نيز توصيه مي گردد. در سيستم پاوريونيت جهت جلوگيري از احتمال افزايش فشار روغن، سوييچ هاي تابع فشار شامل سوييچ فشار بالا، سوييچ اورلود و سوييچ فول لود پيش بيني مي شوند که به ترتيب عبارتند از :
سوييچ فشار بالا : اين سوييچ در فشار ¼ برابر فشار استاتيکي سيلندر عمل کرده و برق الکتروموتور پمپ را قطع مي کند
سوييچ اورلود : مطابق با استاندارد بايد در فشار 1/1 برابر فشار استاتيکي سيلندر فعال شود
سوييچ فول لود : در 65% ظرفيت بار و يا 90% فشار استاتيکي عمل کرده و موتور الکتريکي پمپ روغن را غيرفعال مي کند

موتور و پمپ هيدروليکي Hydraulic motor and pump
وظيفه موتور الکتريکي به حرکت درآوردن پمپ روغن هيدروليک مي باشد. انتخاب پمپ و موتور الکتريکي و بطور کلي پاوريونيت به عوامل متعددي بستگي داشته که برخي از آنها عبارتند از :
o ظرفيت بالابر
o تراول بالابر
o سرعت مورد نظرM/S
o تعداد و قطر سيلندر هيدروليک
o سيستم تعليق و اتصال جک به بالابر
برق مورد نياز پاوريونيت برحسب ظرفيت و ساير عوامل، تک فاز و يا سه فاز قوطه ور یا هوا خنک مي باشد.

لوله هاي انتقال قابل انعطاف (flexible hoses)
از لوله هاي انتقال قابل انعطاف (اصطلاحا شیلنگ) فشار قوي براي اتصال وسايل و تجهيزات متحرک هيدروليک بخصوص در مکان هايي که فضاي کافي براي لوله کشي دائمي وجود ندارد استفاده مي گردد. شلنگ ها در جلوگيري از انتقال نويز و ارتعاشات کاربرد دارند. شلنگ ها داراي خصوصيت مقاومت در مقابل مواد شيميايي، دما، ضربات و شوک هاي مکانيکي می باشند که معمولا چندین لایه بافت فولادی می باشند .

حداکثر فشار کار مجاز
حداکثر فشار کار مجاز استاتيک غالبا به همراه فشار ديناميک توسط سازنده اعلام مي شود. فشار کار استاتيک با ضريب ايمني 4 برابر تعيين مي گردد. به عبارتي ديگر فشار پارگي شلنگ ها 4 برابر حداکثر فشار کاري است.

فشار تست
شلنگ ها براي مدت 30 الي 60 ثانيه بايستي به ميزان 2 برابر فشار کاري تحت فشار قرار گيرند.
اوليه شلنگ باشد.

دماي عملکرد
دماي عملکرد شامل مقدار حداکثر دماي روغن عبوري از شلنگ بوده و افزايش دما به بيش از آن کاهش طول عمر شلنگ را در پي دارد.برا ی همین هست که موقع طراحی سیستم به شیلنگها ی ارتباتی دقت زیادی می کنند.

نصب صحيح
مهمترين موضوع در رابطه با نصب شلنگ ها طول مناسب آن مي باشد. طول شلنگ بايد بگونه اي باشد که در صورت متحرک بودن قطعات شلنگ کشيده نگردد. (شلنگ نبايد خم 90 درجه بخورد) با توجه به اينکه اتصالات مکانيکي بين واحد پمپاژ و چاهک بالابرهاي هيدروليکي را لوله ها و شلنگ ها تشکيل مي دهند لذا تجهيزات کنترل و واحد پمپاژ روغن در تمام آسانسورهاي هيدروليک را مي توان تا شعاع 6 تا 12 متري در جايي مناسب و دور از آسانسور تعبيه نمود. گروه شيرها Valves group
گروهي از شيرهاي کنترل کننده حرکت در بالاي پاوريونيت، محل اتصال و انتقال روغن به جک تعبيه گرديده اند. در آسانسورهاي هيدروليک قويتر، موتور الکتريکي و پمپ هيدروليک در داخل محفظه روغن و به حالت غوطه ور بوده و تا حدودي لرزش هاي حاصله موتور و پمپ توسط روغن مستهلک مي گردد. در پاوريونيت تيپ 90E-soft stop سه شير وجود دارد که شير 16 در جهت پايين، شير 20 در جهت بالا و شير 22 در هر دو جهت فعال مي باشد. بطوريکه هنگام دوراندازي شير 22 در هر دو جهت قطع مي گردد. ولتاژ شيرها 110VDC و جريان تحريک آنها 1 آمپر مي باشد. دوراندازهاي اجباري ECA1 و ECAn در طبقه اول و آخر باعث قطع شير 22 خارج از اختيار تابلوي فرمان مي گردند.

شير اضطراري برقي
علاوه بر پوش باتن شير اضطراري که بر روي پاوريونيت تعبيه گرديده و بصورت دستي توسط سرويس کار فعال مي گردد، شير اضطراري که بر روي پاوريونيت تعبيه گرديده و بصورت دستي توسط سرويس کار فعال مي گردد، شير اضطراري به صورت الکتريکال مي تواند از هنگام قطع برق توسط فردي که داخل کابين محبوس گرديده، فعال شده و آسانسور به تراز طبقه پايين هدايت گردد. اين شير از طريق يک شاسي داخل کابين ترمينال LMA و مدار اضطراري تابلو متصل مي گردد.

شير ايمني Rupture Valve
به شير ايمني شير اطمينان و يا ترکيدگي نيز گويند. مهم ترين بخش يک جک بوده و روابط بين شلنگ هيدروليک و جک مي باشد. روغن از طريق شير ياد شده وارد جک شده و يا ازآن خارج مي گردد. بسته به اينکه جک داخل زمين مدفون و يا بيرون کار گذاشته شود شير ايمني در پايين يا بالاي جک مونتاژ مي گردد. عملکرد آن به اين ترتيب است که حجم عبوري روغن را کنترل و در صورتي که کابين سرعت بيش از حد داشته باشد و يا اينکه شلنگ روغن هيدروليک پاره شده باشد، باعث قطع عبور روغن و توقف کابين گردد. فعال شدن شير ايمني در جک ها، موجب توقف تدريجي و بدون شوک آسانسور مي گردد. شير ايمني در کارخانه تست و تنظيم شده ليکن تنظيم نهايي توسط نصاب انجام مي گردد که اين تنظيم بر اساس سرعت نامي 0/3 متر بر ثانيه انجام مي گيرد. شيرهاي ايمني بر اساس حجم عبوري روغن از 35 الي 300 ليتر در دقيقه دسته بندي مي شوند. در صورتي که سرعت حرکت کابين از حد مجاز تجاوز نمايد و يا شلنگ انتقال روغن دچار پارگي شده باشد، شير ايمني عمل نموده و منجر به توقف کابين مي گردد. از طرفي به لحاظ حفظ استانداردهاي ايمني ضروري است علاوه بر شير ايمني جهت مراقبت از شل شدن و پارگي سيم بکسل ها از سيستم پاراشوت نيز استفاده گردد. در روش غيرمستقيم همواره جک کنار يا پشت کابين استقرار مي يابد. شير ايمني حساس ترين و مهم ترين بخش يک جک مي باشد که بر روي سيلندر جک نصب گرديده و روابط بين شلنگ هيدروليک و جک مي باشد. فعال شدن شير ايمني در جک ها موجب توقف تدريجي و بدون شوک آسانسور مي شود. مدت زماني که شير اطمينان عمل مي نمايد نبايد بيش از 30 ثانيه طول بکشد. اندازه آن نيز بايد به گونه اي طراحي شود که پس از اين مدت کاملا فشار روغن به حد مجاز سيستم پايين آمده بالابر خاموش شود. لازم به ذکر است شلنگ انتقال روغن از مجموعه پاوريونيت تا سيلندر نيز بايد بتواند حداقل فشار کار سيستم با ابيش از ¼ را تحمل نمايد و در اين فشار دچار تخريب و صدمه نشود.

شير سلونوئيدي اضطراري Emergency solenoid valve
شير سلونوئيدي است که در صورت قطع برق با يک برق ذخيره (باطري) فعال شود و باعث پايين آمدن بالابر سر طبقه مي گردد. علاوه بر اين شير مکانيزمي وجود دارد که بصورت دستي از روي پاوريونيت ميتوان کابين را به پايين هدايت نمود.

 

شوک گير Geared motor device
در اصل يک موتور DC بوده که در سر راه شير اصلي دورانداز قرار گرفته و به لحاظ اينکه گلوگاه شير اصلي را به صورت تدريجي باز مي نمايد، حجم عبوري از آن، وابستگي به غلظت و درجه حرارت روغن ندارد لذا تأثير آن عملکرد يکنواخت و حذف شوکهاي ناشي از استارت و ايست آسانسور مي باشد. اين شير به گونه اي تنظيم شده است که حداکثر فشار توليد شده توسط پمپ هرگز در سيستم بيش از 140 درصد فشار نامي آن نگردد.

شيرهاي تناسبي Proportional Valve
استفاده از شيرهاي تناسبي در بالابرهاي هيدروليکي موثرترين روش کنترل حرکت سيلندر است و در صورتيکه به صورت close loop استفاده شوند مي توان بدون هيچ مشکلي سرعت سيستم هاي هيدروليک را افزايش داده، منجر به تأمين حرکت نرم و بدون شوک شده و دقيقا در سر طبقه موردنظر توقف نمايند. اصول کار يک شير تناسبي بر اين پايه استوار است که ميزان جابجايي دريچه عبور روغن با جرياني که از سنولوئيد سرعت حرکت سيلندر نيز کاهش يابد. به طور کلي اين ويژگي در شيرهاي تناسبي باعث شده توسط يک مدار الکترونيکي ساده بتوان به راحتي حجم روغن عبوري از يک مدار هيدروليکي را کنترل نمود لذا هر شير تناسبي داراي يک برد الکترونيکي مي باشد.

شيرهاي کنترل
زماني که لازم است بالابر به سمت بالا حرکت کند روغن در حد مشخصي به سمت شيرهاي کنترل جريان پمپ مي شود. شيرهاي کنترل به روغن اجازه مي دهند به سمت سيلندر جريان يابد يا اينکه بسته به سرعت مورد نياز آسانسور مقداري از آن به سمت مخزن باز گردد. شيرهاي کنترلي در بالاي محفظه پاوريونيت قرار دارند. در بعضي از انواع پاوريونيت که شيرهاي کنترل بر روي مخزن قرار دارند براي پوشاندن شيرها از درپوشي استفاده مي شود.

شيرهاي قطع و وصل cut off valve
هميشه بايد در مسير خروجي تانک روغن از يک شير قطع و وصل استفاده نمود تا بتوان سيلندر را براي سرويس از محل خود جدا کرد. مجموعه کامل بايد روي پدهاي جداکننده نصب شود. اين مجموعه بايد کاملا پلمپ و تراز باشد. به طور کلي قسمت هايي که به تنظيم دقيق نياز دارند پمپ و موتور مي باشند و معمولا اين کار توسط توليدکننده در داخل کارخانه ايجاد مي شود.

 

مکانيزم فعال شدن شيرها
نحوه فعال شدن شيرها بسيار متنوع مي باشد و علاوه بر روش هيدروليکي از روش هاي الکتريکي، الکترونيکي، مکانيکي و پنوماتيکي نيز استفاده مي شود. جريان اصلي سيال از قسمت ورودي شير کنترل وارد مي شود و خروج آن بستگي به فرماني است که از طريق مدار تحريک صادر گردد. تحريک شير کنترل با مقدار کمي جريان سيال صورت مي پذيرد. بنابراين در مدارات هيدروليک نيز چون مدارات الکتريکي مدارات فرمان با جريان کم وظيفه کنترل سيستم را به عهده دارند که اصطلاحا به آن مدار پيلوت نيز گفته مي شود.

روغن هيدروليک
بهترين درجه حرارت روغن در محدوده 20 الي 25 درجه سانتيگراد بوده و در صورتي که درجه حرارت آن به حدود 50 درجه سانتيگراد برسد باعث اختلالاتي در کارکرد سيستم مي گردد. بالابرهاي هيدروليکي دستگاه هايي هستند که حرارت زيادي توليد مي کنند بطوري که کل انرژي در هنگام پايين آمدن تبديل به حرارت شده، که اين امر موجب گرم شدن روغن هيدروليک مي گردد. مقدار ويسکوزيته روغن در حال کار عادي آسانسور بايد بين 90 تا 100 سانتي استوک باشد. عملکرد صحيح آسانسورهاي هيدروليکي مستلزم استفاده از روغن هايي با مشخصات ويژه مي باشد. مهمترين خصوصيات اين روغن ها غلظت مناسب آن مي باشد. قابل توجه است که روغن هيدروليک نه تنها سبب عملکرد صحيح پيستونها گرديده بلکه بخشهاي مختلف پمپ، شيرها، دريچه، و جک را نيز روغنکاري مي نمايند. غلظت روغن بايستي بقدري پايين باشد که بسهولت جاري شده و حتي در سرماي زياد موجب سروصدا نگردد. از طرفي چنانچه غلظت آن بالا باشد ممکن است موجب کندي حرکت شيرها و دريچه ها گردد.

شاخص غلظت مناسب
تغييرات وسيع در غلظت روغن که حاصل درجه حرارت باشد مي تواند در عملکرد آسانسور، در زمان تأثيرگذارد.

روغنکاري مناسب
روغن مورد استفاده بايستي توانايي روغنکاري تجهيزات را داشته بگونه اي که اصطکاک قطعات را به حداقل ممکن برساند.

مقاومت در برابر اکسيده شدن
هنگاميکه روغن اکسيده شود، مواد اسيدي، مواد لاکي و ... توليد نموده که سبب خوردگي کليه قطعات که در تماس با روغن ياد شده مي باشند خواهد گرديد. فرايند اکسيداسيون با افزايش درجه حرارت و جمع شدن مواد آلاينده در روغن تشديد مي گردد.

سازگاري مناسب بين پمپ و روغن
روغن استفاده شده بايستي با مواد پمپ سازگاري داشته باشد. برخي از روغن ها که داراي مواد ضد استهلاک و يا ضد آتش سوزي مي باشند ممکن است به فلز روي، منگنز، کادميوم، آلومينيوم، مس و آلياژهاي برنج کاسه نمدها و حتي قطعات، آسيب برسانند. با توجه به مطالبي که درباره روغن تشريح گرديد مراجعه به جداول موجود براي جکهاي هيدروليکي توصيه مي گردند. ضمنا استفاده از روغن هاي ذيل نيز توصيه مي گردد.
o Shell tellus T46
o بهران هيدروليک T68 و H68
o پارس هيدروليک اتوماتيک 68
o پارس بابک ويژه 46

 

مقاومت در برابر خوردگي
روغن هيدروليک بايستي از قطعات در برابر خوردگي، حفاظت نمايد. در اثر نوسانات حرارتي و نيز مجاورت با هوا، روغن به تدريج رطوبت را به خود جذب مي نمايد. عموما جهت اجتناب از اين امر توصيه مي گردد، کليه روغن هاي مورد استفاده جهت آسانسورهاي هيدروليک داراي ضدزنگ و ضداکسيداسيون مي باشد.

خصوصيات ضد کف کردن
بر اثر شرايط محيطي، هوا با روغن مخلوط شده و منجر به توليد کف مي گردد. اين مشکل با افزودن مواد ضدکف تا حدودي برطرف مي گردد. مواد ياد شده باعث کاهش کشش سطحي روغن شده و منجر به جدا شدن ذرات هوا از روغن مي گردند. لذا با توجه به آنچه که اشاره گرديد تميز نگهداشتن روغن و حفاظت از آن در قبال ذرات گردوغبار، بخار آب حائز اهميت بسيار بوده و در عملکرد بالابر اثر مستقيم دارند.

تجهيزات و لوازم جانبي
در مناطق سردسير و بعلت برودت هوا و بخصوص در ساعات اوليه بامداد غلظت روغن افزايش يافته که اين امر بر حرکت نرم و بدون شوک بالابر اثر منفي خواهد گذاشت. در مناطق سردسيري استفاده از المنت هاي برقي براي گرم کردن روغن توصيه مي گردد. المنت گرم کننده باعث مي شود همواره درجه حرارت روغن از مقدار 15 درجه کمتر نگردد.

سيستم خنک کننده
در ساختمان هاي پرترافيک چنانچه ميزان استارت در ساعت آسانسور بيش از حد معيني افزايش يابد، روغن گرم شده و غلظت آن کم مي گردد. در چنين مواقعي استفاده از سيستم هاي خنک کننده ضروري مي باشد. اين نوع سيستم ها به دو نوع آبي و گازي تقسيم بندي مي شوند.

پمپ دستي
هرگاه تحت هر شرايطي در هنگام نصب، سرويس و يا قطع برق، بالابر بين طبقات متوقف گردد و لازم باشد که به طبقه بالاتر حرکت نمايد از پمپ دستي استفاده مي گردد.

توقف کنترل شده
توقف کنترل شده شامل تجهيزاتي است که به گروه شيرها بر روي پاوريونيت افزوده گرديده و موجب حذف شوک هنگام ايست بالابر مي گردد.

سوييچ هاي فشار
دو نوع سوييچ فشار وجود دارد که يکي از آنها در ابتداي مدار سري استپ NC قرار گرفته و از دومي که کنتاکت آن بصورت NO مي باشد بعنوان Overload استفاده مي گردد.

ترموستات روغن
ترموستات وسيله اي است جهت کنترل درجه حرارت روغن، هرگاه دماي روغن به بيش از 70 درجه سانتيگراد برسد کنتاکت از طريق ترمينال هاي T1 و T2 به مدار FTO مرتبط مي گردد.

سنسور حرارتي موتور
سنسور حرارتي شامل يک سري PTC بوده که در داخل سيم پيچي موتور تعبيه گرديده و مقدار حرارت موتور را کنترل مي نمايد. سنسور ياد شده به ترمينال FTO و 100 متصل مي گردد.

صداگير
صداگير شامل تجهيزاتي است که در سيستم هاي هيدروليک مانع انتقال صدا به فضاي بيرون مي گردد. در شکل مقابل نمونه اي از تجهيزات صداگير را مشاهده مي فرماييد.

فريم اصلي Carsling
در آسانسورهاي هيدروليک بجاي يوک از کاراسلينگ استفاده مي گردد.

تابلو فرمان
نظر باينکه بسياري از موارد در تابلوي فرمان بالابرهاي کششي و هيدروليک مشترک مي باشد لذا جهت اختصار به وجوهي از عملکرد سيستم کنترل که صرفا در آسانسورهاي هيدروليک بکار مي رود پرداخته مي شود. در بالابرهاي هيدروليک تابلو فرمان داراي وظايف ذيل مي باشد:

O صدور فرمان و کنترل حرکت کابين
o بررسي مکانيزم ها و مدارهاي ايمني مرتبط با ايمني مسافر
o بررسي مکانيزم ها و مدارهاي ايمني مرتبط با ايمني سرويس کار
o حفاظت از تجهيزات الکتريکي
o حفاظت از تجهيزات مکانيکي

مدار قدرت
معمولا در آسانسورهاي هيدروليکي جهت راه اندازي موتور از مدار ستاره مثلث استفاده مي شود. بطوريکه هنگام استارت مدار ستاره و پس از آن موتور بصورت مثلث تحريک مي گردد. علت اين امر کاهش جريان استارت مي باشد. اجراي آن در تابلوي فرمان توسط کنتاکتورهاي ST (ستاره) و DL (مثلث) انجام مي گردد.

آناج پله  | تولید کننده انواع بالابر در ایران | صندلی الکتریکی پله رو | بالابر کششی | آسانسور | صندلی پله رو | بالابر پله | معلول بر | آسان رو پله

بالابر صندلی الکتریکی پله رو بالابر کششی آسانسور صندلی پله رو بالابر پله معلول بر آسان رو پله اسانسور پله رو پله رو برقی صندلی پله پیما قیمت بالابر پله رو بالابر پله چرخشی صندلی پله رو دستگاه پله رو پله رو ایستاده بالابر پله قابل حمل قیمت بالابر پله چرخشی بالابر پله اپارتمان بالابر پله دستی فیلم بالابر پله بالابر ویلچر پله بالابر پله ای پیچشی بالابر پله رو بالابرمغازه بالابرفروشگاه بالابر هیدرولیک بالابر گیربکسی معلول بر کششی بالابر ساختمانی معلول بر معلول بر هیدرولیکی بالابر مغازه معلولبر

با تلفن همراهتان اسکن کنید!

 

تماس با شرکت آناج پله

  • آدرس : ایران - تهران - میدان آزادی خیابان آیت الله سعیدی – میدان فتح بعد از پل شیرپاستوریزه – فتح سیزدهم-پلاک ۴۶-پاساژ پایتخت-طبقه اول-واحد ۴۸B
  • 02166681066
  • 09122208163
  • info@anajpele.com